จริงหรือไม่ AI จะแทนที่มนุษย์

Chat GPT หรือ แชตบอตปัญญาประดิษฐ์ประเภท Artificial Intelligence (AI) ถือเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของมนุษย์ ที่จะสามารถพูดคุย ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ และสนับสนุนการทำงานต่าง ๆ ของมนุษย์มากยิ่งขึ้นหากใช้ในทางที่ถูกต้อง

.

วันนี้จะพาไปพบกับ พี่บิ๊ก พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์ ผอ.สถาบันศิลปะปัญญาประดิษฐ์ดาวินชี ที่จะมาสะท้อนบทบาท และความสำคัญของการใช้ AI เพราะหากใครไม่เรียนรู้อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา