THEOS-2 อวกาศเกี่ยวอะไรกับปากท้อง ?

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่อวกาศ เตรียมส่ง THEOS-2A และ THEOS-3 ตอกย้ำความภูมิใจการสร้างนวัตกรรมร่วมโดยคนไทย ที่ทำให้อวกาศใกล้ตัวเรามากขึ้น

.

The Active สัมภาษณ์ ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล โฆษก GISTDA และนักพัฒนานวัตกรรมเชี่ยวชาญ

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา