THEOS-2 ความหวังรับมือภัยพิบัติ-ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย I ตรงประเด็น 12 ต.ค. 66

การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม เราต้องอาศัยเทคโนโลยี ที่ช่วยแก้ปัญหา และป้องกัน ก่อนหน้านี้หน่วยงานที่พยายามทำฐานข้อมูลสำรวจแบบนี้ก็คือ GISTDA เช่นภาพถ่ายทางอากาศ เก็บข้อมูลด้านการเกษตร ภัยพิบัติเพื่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ อยู่แล้ว

.

ล่าสุดสำหรับหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของการส่ง – ดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่อวกาศเป็นที่สำเร็จและรัฐบาล โดยกระทรวง อว. ยืนยันว่านี่เป็นดาวเทียมที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยได้ แก้ปัญหาปากท้องได้ด้วย หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่า ดาวเทียมดวงนี้จะเกี่ยวกับชีวิตเราอย่างไร

.

รายการตรงประเด็น เชิญ ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาเล่าให้เราฟัง ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล โฆษก GISTDA และนักพัฒนานวัตกรรมเชี่ยวชาญ

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active