จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน บทความชิ้นโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากที่สุดชิ้นหนึ่ง ของ ศ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของบทความนี้ The Active ร่วมกับ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผลิตคลิปความยาว 6 นาทีกว่า เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของอาจารย์ป๋วย ที่มีต่อสังคมไทย บทความดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนชีวิต ประสบการณ์ และบริบทของบ้านเมืองในยุคสมัยของอาจารย์ป๋วยเท่านั้น แต่ความคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอุดมการณ์ของอาจารย์ป๋วย ยังถือเป็นผู้มาก่อนกาลและมองเห็นทิศทางการพัฒนาที่ครอบคลุม “ทุนมนุษย์” ในทุกมิติ รวมถึงการเมืองการปกครองที่ยึดสันติประชาธรรม อุดมการณ์อันเหนียวแน่นของการพัฒนาประเทศชาติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ศุภเชฐ ศรีจันทร์