เขื่อน สิ้นวิถีคลองมะเดื่อ

ถ้าเป็นไปตามแผน กรมชลประทานตั้งเป้าสร้าง “เขื่อนคลองมะเดื่อ” ใน ปี 2569 ทั้งที่ระหว่างทาง ยังคงเต็มไปด้วยคำถาม

.

ต้นทุนทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศของป่า ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ถ้าต้องเอาไปแลกกับเขื่อน จะคุ้มค่าหรือไม่ ?

.

วิถีของผู้คนที่อาศัย พึ่งพาคลองมะเดื่อ เลี้ยงชีวิตอีกจำนวนไม่น้อย ก็ยังไม่ถูกนับ The Active คุยกับชาวบ้านที่คลองมะเดื่อ ว่าอะไรคือเหตุผล ทำให้พวกเขาก้มหน้าสู้ คัดค้านเขื่อนจนถึงที่สุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา