#เขื่อนแลกชีวิต เขื่อนในป่ามรดกโลก

รู้หรือไม่? ในผืนป่ามรกดกโลกทางธรรมชาติ ‘ดงพญาเย็น-เขาใหญ่’ มีโครงการสร้างเขื่อน ที่ค่อย ๆ ผลักดันกันอย่างเงียบ ๆ ไม่น้อยกว่า 7 แห่ง

.

ปี 2564 คณะกรรมการมรดกโลก เคยทักท้วงมาถึงรัฐบาลไทย ว่า กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อาจตกอยู่บนความเสี่ยง ‘มรดกโลกในภาวะอันตราย’ จึงขอให้ยุติเขื่อนไว้ก่อน แล้วรอให้การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นคำตอบ ว่า เขื่อน จำเป็นต้องสร้างหรือไม่ ? แต่จนถึงวันนี้กระบวนการสร้างเขื่อน ก็ยังคงเดินหน้าไม่หยุด

.

เขื่อนในป่ามรดกโลก มีอะไร ? ให้ต้องแลก แล้วจะคุ้มหรือไม่ ? ถ้าอนาคต ‘ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่’ ถูกเพิกถอนจากมรดกโลกทางธรรมชาติ The Active ชวนหาคำตอบกับ ‘อนรรฆ พัฒนวิบูลย์’ อนุกรรมการมรดกโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา