จูนหลักคิด จัดการดรามา ศาสนา-สังคมยุคใหม่

ในยุคสมัยที่ คนรุ่นใหม่ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแทบทุกเรื่อง…’พระพุทธศาสนา’ ก็คงหนีไม่พ้น

.

เพราะบางครั้งเรื่องราวดรามา ระหว่าง ‘สังคม’ กับ ‘วงการสงฆ์’ ไม่เพียงกลายเป็นข้อถกเถียง แต่อาจกำลังทำให้เกิดกระบวนการพูดคุยเรื่องศาสนากันมากขึ้น

.

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ใกล้เข้ามาทั้ง ‘อาสาฬหบูชา’ และช่วงของเทศกาล ‘เข้าพรรษา’ จึงเป็นโอกาสที่ ‘พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท’ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ ชวนผู้คนร่วมกันทำความเข้าใจ ว่า สังคม และ พระพุทธศาสนา จะต้องปรับตัวอย่างไร ในยุคของการเปลี่ยนแปลง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา