48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575

ตบเท้ามารับคำท้า กับโจทย์การพัฒนาประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า จะดีกว่านี้ได้อย่างไรบ้าง กับเวลาที่มีเพียง 48 ชั่วโมง

.

Thai PBS The Active ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่ประลองความคิดในการกำหนดทิศทางประเทศแบบที่คนไทยอยากเห็น ใน Hack Thailand 2575 ผ่านกระบวนการ Hackathon ชวนภาคประชาชนหลายภาคส่วนเข้าร่วม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา