‘โจทย์ใหญ่ประเทศไทย’ กับ ’12 นโยบาย’ ที่ประชาชนขอร่วมแก้ l Hack Thailand 2575

Hack Thailand 2575 ปฏิบัติการ 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทยสู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง

.

.

ถ่ายทอดสด 18-20 เมษายนนี้ ทาง Facebook@thaipbs และติดตามรายการได้ ในวันที่ 29 และ 30 เมษายนนี้ เวลา 22.05 น. มาร่วมกันลุ้นและร่วมกัน Hack ทางไทยพีบีเอส

.

HACK 12 นโยบาย

.

“หยุดความรุนแรงแฝงเร้นในสังคมไทย” “Green Space เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพเมือง”

“ปลดล็อคท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เวทีโลก (Local to Global)”

“แก้หนี้ แก้จน”

“Wellness ยิ่งใหญ่ คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเท่าเทียม”

“สูงวัยอย่างมีพลัง : เพื่อสังคมสุขภาวะ“

“อากาศสะอาด หยุดฝุ่น PM 2.5” “เศรษฐกิจขยะ (Circular Economy)“

“Trilingual Thai : การศึกษาตอบโจทย์ท้องถิ่นและพลเมืองโลก”

“ติดปีกครูไทย”

“รัฐของกลุ่มคนที่หลากหลาย”

“รัฐทันสมัย โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น (Transparency & efficiency)”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active