ทำไมต้องมู(เตลู) ?

ทำไมคนไทยต้องมู ?

.

มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ อธิบายพฤติกรรมการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงอยู่กับพฤติกรรม ความคิด จิตใจของมนุษย์… แล้วอะไรคือเส้นบาง​ ๆ​ ระหว่างความสบายใจ กับ ความงมงาย

.

The Active สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา