ลบภาพเหมือง วาดอนาคต ดงมะไฟ

30 ปี การต่อสู้คัดค้านเหมืองหินปูน ‘ดงมะไฟ’ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เดินมาใกล้บทสรุปเต็มที วันนี้เหมืองปิดไปแล้ว เหลือไว้เพียงแค่ชื่อ

.

แต่ทรัพยากรที่สูญเสียไป กำลังเป็นสิ่งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ หาทางฟื้นคืนกลับมา พวกเขายังตั้งใจใช้ต้นทุน และศักยภาพของชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นจริง นี่เป็นอีกก้าวสำคัญ เพื่อลบภาพเหมือง ให้หมดไปจากดงมะไฟ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา