เมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยทางถนน

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค พบว่า มีเด็ก และเยาวชน ช่วงอายุแรกเกิด ถึง 19 ปี หายไปบนถนนจากอุบัติเหตุจราจร 16,028 คน

.

โดยเฉลี่ยเด็กเยาวชนเสียชีวิตถึง 243 คน/เดือน เรื่องนี้ถือเป็นความสูญเสียสำคัญของประเทศ นี่จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในระดับตำบล-เทศบาล 105 แห่งทั่วประเทศ จาก 1 หมื่นท้องถิ่น ที่ร่วมกันปลูกฝังวินัยจราจรในเด็กเล็กเช่นการสวมหมวกกันน็อกจนสามารถสะเทือนพฤติกรรมผู้ใหญ่ที่ทำตามด้วยความเต็มใจ เขาแก้ช่องว่างตรงนี้อย่างไรไปชมกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา