คนคุณภาพสร้างได้ เริ่มที่วัยเด็ก

ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย และไม่รู้วิธีการเล่นกับลูก

.

มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและทำการวิจัยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการสร้างเวลาคุณภาพใน 1 วัน ให้มี 1 ชั่วโมง เพื่อเล่นกับเขา ให้เวลาเขางดสื่อโซเชียลมีเดียทุกชนิด และหันมาสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยการ กอด สบตา ให้กำลังใจ ชื่นชมด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน

.

พัฒนาการที่เติบโตตามวัยจะทำให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกๆก้าว และกลายเป็นคนคุณภาพเมื่อต้องเผชิญกับโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นี่จะเป็นเกราะป้องกันที่ทำให้เด็กพร้อมจะเผชิญและรับมือได้อย่างเท่าทัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา