วันเด็กแห่งชาติ เด็กทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ที่เสมอภาค

วันเด็กแห่งชาติยังมีเด็กอีกจำนวนไม่น้อยที่อาจไม่มีโอกาสไปร่วมงานทำกิจกรรมในวันเด็ก

.

ทั้ง ๆ ที่การเรียนรู้อย่างสนุกสนานเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เจริญเติบโตตามวัย และสถานการณ์โควิด-19 ยังทำให้สถานการณ์เด็กด้อยโอกาสเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพ่อแม่ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่การจ้างงานได้

.

กสศ.และกรุงเทพฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 จังหวัด จึงจัดทำถุง”ปันยิ้ม” มอบเป็นของขวัญโดยส่งผ่านมูลนิธิและ 6 ชุมชน เพื่อจัดส่งให้ถึงบ้าน ให้เด็ก ๆ ด้อยโอกาสได้เรียนรู้และเข้าถึงสื่อกระตุ้นพัฒนาการได้ เช่น หนังสือนิทาน ดินสอสี ฯลฯ ภายใต้แนวคิด “โอกาส Delivery “ เด็กทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ที่เสมอภาค

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา