ถึงเวลาลงทุน แก้อุบัติเหตุไทย

ประเทศในแถบยุโรปเคยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเท่า ๆ กับไทย

.

แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง 10 เท่า หลังป้องกันให้มากกว่าการสูญเสีย ขณะที่ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจากข้อมูล 3 ฐานคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวมกว่า 96,000 คน เป็นชายมากกว่าหญิง และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่เป็นเยาวชน และวัยแรงงาน ซึ่งสวนทางกับสังคมสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น

.

จนนำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจ รวมเฉียดล้านล้านบาท อุบัติเหตุไทยเลือกเปลี่ยนความคิดได้หรือไม่ ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา