48 ชม การทำงานแพทย์ กับข้อเรียกร้องกำหนดชั่วโมงทำงาน

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของขวัญกำลังใจ แต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาหลัก

.

ที่ผ่านมาแพทย์ไม่พอก็จะมีเงินอัดฉีดค่าอยู่เวรอยู่แล้ว แต่ในมุมมองของแพทย์-ผู้ปฏิบัติงาน มากกว่าค่าตอบแทน คือต้องการ ชั่วโมงการทำงานที่เป็นธรรม

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active