ภาคธุรกิจ ตัวช่วยพิชิต ความจนรุ่นสุดท้าย

“เด็กมีกำแพงบางอย่าง ไม่กล้าก้าวข้ามออกมา ผู้ประกอบการ จึงต้องเป็นฝ่ายมอบโอกาสให้แก่พวกเขา”

.

จุดเริ่มต้นแนวคิดของ “ภาวพันธ์ โตแสง” ผู้บริหารโรงแรมใน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ที่หยิบยื่นโอกาส สนับสนุนการมีงานทำ ระหว่างเรียน ให้แก่เด็ก เยาวชน ด้อยโอกาส

.

สิ่งที่ได้อาจไม่ได้มุ่งแค่ตัวเงิน แต่หมายถึงการช่วยยกระดับชีวิตให้พวกเขาหลุดพ้น “ความจนรุ่นสุดท้าย”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา