สภาธุรกิจเอเปกชง 3 ข้อเสนอเร่งด่วน 5 เรื่องหลักต่อผู้นำเอเปก

เราอยู่ในช่วงสัปดาห์การประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 14-19 พ.ย.นี้ ซึ่งวันนี้การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปกก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว

.

ซึ่งจะมีการพิจารณาข้อเสนอจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปสู่การรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ หนึ่งในนั้นคือ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อเสนอที่สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค เตรียมยื่นกับ ผู้นำเอเปค ในวันพรุ่งนี้ นอกเหนือจากให้เร่งแก้ 3 ปัญหาเร่งด่วนคือ “เงินเฟ้อ-ขาดแคลนอาหาร-และโลกร้อน”

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active