ไทยคาดหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในเวทีเอเปค

สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และรัฐบาลก็หมายมั่นปั้นมือว่า จะเป็นวาระที่สร้างความร่วมมือ และโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

.

มองถึงประโยชน์ที่ประชาชนคนไทยจะได้รับ โดยมองมาที่จุดเแข็งของประเทศไทย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติด้านวัฒนธรรมด้วย ชวนทุกท่านไปรับชมเป้าหมายของการจัดประชุมนี้ ผ่านวีดีโอพรีเซนเทชั่น ที่รัฐบาลได้ทำขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active