พบเด็กเกิน 50% รับประสบการณ์ความรุนแรงจากคนใกล้ตัว

ถ้าดูข้อมูลจากกว่า 600 โรงพยาบาล ในปี 2560 พบว่ามีเด็กเดือบ 9,000 คน ที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เพราะถูกทำร้ายร่างกายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ

.

ขณะที่งานวิจัยในหลาย ๆ ประเทศระบุว่า ผลของ Trauma (อาการทุกข์ทรมานใจ) หลังจากถูกทำร้ายร่างกาย จะรบกวนการทำงานของสมอง ทำให้เด็กมีภาวะอาการต่าง ๆ ตามมา เช่น อาการกลัว และเด็กจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active