เหตุผล-โอกาส ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

ในมุมของผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่เล็งเห็นประโยชน์ของการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ ก็มองว่าที่ผ่านมา มีความยากลำบากไม่น้อย กว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ให้คนในพื้นที่ได้บริโภค

.

แม้จะทำภายใต้ข้อจำกัดเช่นนี้ แต่ยังสามารถสร้างความเป็นที่รู้จักและตลาดเฉพาะกลุ่มของตัวเองได้

.

ในขณะที่มุมมองต่อการผลิตที่มากขึ้น อาจส่งผลทำให้เกิดการบริโภคสุราเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น พวกเขายังมองว่าหาความเชื่อมโยงได้ยาก จากการแก้กฎหมายฉบับนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active