ข้อเสนอ ทำอย่างไร หยุด เมาไม่ขับได้

คุยประสบการณ์เหยื่อเมาแล้วขับ “เจษฎา แย้มสบาย” ประธานเหยื่อเมาแล้วขับกรุงเทพฯ

.

ฟังเสียงสะท้อนผลกระทบในชีวิต และ โทษเมาแล้วขับในไทย กับช่องว่างทางกฎหมาย ทำอย่างไรไทยจึงจะหยุดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับได้จริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active