บ้านเช่า เพื่อทุกคน

แม้ “ที่อยู่อาศัย” เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของทุกคน แต่สำหรับบางกลุ่มแทบไม่มีโอกาสมี “บ้าน” เป็นของตัวเอง เพราะนั่นหมายถึงภาระหนี้สินกองโตที่ตามมาด้วย

.

“บ้านเช่า” จึงเป็นทางเลือกแรก ๆ แต่ราคาค่าเช่า เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่ และทำไมต้องทำให้ “บ้านเช่า” เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะคนมีรายได้น้อย

.

The Active คุยกับ ‘เดชรัต สุขกำเนิด’ ผอ.ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต หรือ Think Forward Center

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
AUTHOR

NapatN