กิจกรรมพายเรือ 8 วัน ต้นน้ำบางปะกง

ตลอดกิจกรรมพายเรือ 8 วัน จากต้นน้ำบางปะกง ถึงปากอ่าวไทย

ผ่าน 3 จังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี ระยะทาง 240 กิโลเมตร ได้ปริมาณขยะที่เก็บจากแม่น้ำบางปะกง 2 ตันกว่า ๆ .สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนอะไร และภัยคุกคามที่เกิดขึ้น ทำให้ระบบนิเวศน์ของแม่น้ำบางปะกง น่าเป็นห่วงแค่ไหน

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active