บูลลี่-คุกคาม ผ่านสื่อ ปกติหรือไม่

Active Talk( 8 ก.ย.2565)

#แบนลีน่าจัง ร้อนบนโซเชียล “มันเป็นการแสดง” หรือคุกคามทางเพศเพื่อให้ได้คอนเทนต์?

การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย แม้สื่อจะเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ช่วยผลักดันกระแสเรียกร้องให้เรื่องการคุกคามทางเพศให้บูมขึ้น แต่สื่อก็เป็นตัวกระตุ้นในการนำเสนอเรื่องเพศที่มากขึ้น ร่วมมองสื่อกับการประกอบสร้างเรื่องเพศ

ร่วมตั้งคำถาม ชวนหาคำตอบไปกับ “ผศ.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม” |หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ “ผศ.จเร สิงหโกวินท์” |คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดำเนินรายการ ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้