วิเคราะห์ความเสี่ยง โรคอุบัติใหม่ กับแนวทางรับมือที่ควรจะเป็น

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของต้นตอไวรัสโควิด-19 จากมุมมองของนักวิจัย และนักไวรัสวิทยา อธิบายความเป็นไปได้ และข้อถกเถียงต่าง สำหรับเตรียมพร้อมรับมือการเกิดโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active