ปัจจัย-สถานการณ์เสี่ยงปิดกั้นสิทธิและโอกาสของเด็กผู้หญิง

การที่ความฝันของเด็กผู้หญิงต้องสะดุดลง ส่งผลกระทบต่ออนาคตในชีวิต

ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ทั่วโลกก็เผชิญกับสถานการณ์นี้เช่นเดียวกัน องค์การสหประชาชาติ หรือ UN จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 11 ต.ค. ของทุกปี เป็น “วันเด็กผู้หญิงสากล” เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสสำหรับเด็กผู้หญิงให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active