อุปสรรคในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กผู้หญิง

ทางออกที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เด็กและเยาวชนของเราต้องบาดเจ็บหรือสูญเสีย ไม่ว่าจากกรณีใดๆ ก็ตาม

ก็คือการป้องกันก่อนเกิดเหตุนั่นเอง เพราะเรื่องนี้ไปสัมพันธ์กับโอกาสในการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงความฝันและเป้าหมายในอนาคตของเด็ก ๆ ด้วย ไปดูชีวิตของเด็กหญิงคนหนึ่ง ที่หลายภาคส่วนพยายามจะทำให้น้องได้รับการศึกษาและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active