นักสื่อสาร Safe Sex

SEX ที่ปลอดภัย เราเข้าใจกันมากแค่ไหน ? ในเมื่อสถิติบ่งบอกว่า ‘โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์’ ของคนไทย ไม่ลดลงเลย

.

‘Safe Sex Story’ พื้นที่สื่อสารเรื่อง SEX ผ่านช่องทาง TikTok เป็นอีกความพยายามที่ ‘เกด – เกศินี เขียนวารี’ นักวิชาการสื่อสาร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งใจให้เป็นคลังข้อมูล SEX ปลอดภัย เข้าถึงได้ เข้าใจง่าย ส่งตรงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ SEX เป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็พูดได้

.

ในโอกาส ‘วันแห่งความรัก’ The Active ชวนทำความรู้จัก Safe Zone เรื่อง SEX พร้อมไขทุกข้อสงสัย ทำความเข้าใจ ว่าความเสี่ยง ‘โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์’…เราป้องกันได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา