อนาคต ชาวเลราไวย์

ท่ามกลางกระแสการพัฒนา “ภูเก็ต” สู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ยังมีกลุ่ม ‘ชาวเล’ ชนเผ่าพื้นเมืองบริเวณ ‘หาดราไวย์’ ที่ยังคงยึดถือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในการหาเลี้ยงชีพ

.
น่านน้ำทำมากินกำลังหดแคบ ด้วยมาตรการอนุรักษ์จากภาครัฐ จุดซึ่งเคยหาปลาได้ ตอนนี้ทำไม่ได้อีกต่อไป ในขณะที่อยู่อาศัยก็ถูกบีบคั้นด้วยมูลค่าที่ดินอันสูงลิ่ว
.
นโยบาย และการพัฒนา จะสามารถโอบรับคนทุกกลุ่มให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมได้หรือไม่

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา