VLOG Morgan Bridge สะพานเชื่อมสิทธิ์

“หากวันนั้นไม่เกิดเหตุแพของเด็ก ๆ ล่ม เขาก็คงไม่สร้างสะพาน” เสียงสะท้อนจากชาวเลมอแกน เกาะพยาม จ.ระนอง หลังสิ้นสุดการรอคอยเมื่อ ‘สะพานชั่วคราว’ ถูกสร้างขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

.

แม้ช่วยให้ชาวบ้านบนเกาะสัญจรได้สะดวกขึ้น แต่ยังมีอีกหลายข้อจำกัดที่ทำให้ชีวิตของผู้คนที่นั่นดูเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง . เพราะหากรัฐบาลตั้งใจพลิกโฉม จ.ระนอง ด้วย ‘โครงการแลนด์บริดจ์’ หวังเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจของภูมิภาค แล้วเมื่อไร ? ‘สะพาน’ ของชุมชนเล็ก ๆ จะสามารถเชื่อมสิทธิและโอกาสได้จริง

.

The Active ชวนฟังเรื่องราวของ ‘ชุมชนมอแกน’ เกาะพยาม จ.ระนอง ในช่วงเวลาที่ยังรอให้ความเท่าเทียมเกิดขึ้นกับพวกเขา

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา