เมื่อ “ที่ดิน” ถูกจอง…ทุกข์ของชาวบ้าน ในเส้นทาง “แลนด์บริดจ์”

เมื่อ “ที่ดิน ทำกิน” ถูกรัฐจับจอง เปิดทางสร้าง “แลนด์บริดจ์” ท่ามกลางความไม่ชัดเจน และมาตรการเยียวยา ที่ยังคงเป็นคำถาม

.

ชาวบ้านบางส่วน ใน อ.หลังสวน และ พะโต๊ะ จ.ชุมพร จึงกังวลว่าพวกเขาอาจ “ได้ ไม่คุ้ม เสีย” กับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่แหล่งทำมาหากิน

.

The Active ชวนฟังเสียงสะท้อนชาวบ้านใน จ.ชุมพร หนึ่งในจุดเป้าหมายที่อนาคตอาจกลายเป็นท่าเรือน้ำลึก ภายโครงการแลนด์บริดจ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา