“อคติ-นโยบาย” ข้อจำกัดกระทบวิถี “ชาติพันธุ์”

ก่อนออกจากบ้าน คุณมั่นใจกับการแต่งกายตัวเองแค่ไหน ?… ยิ่งถ้าชุดที่ใส่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตน แต่อาจดูแปลกแยกจากคนอื่น ๆ คุณจะกล้าใส่ไหม ?
.
The Active ชวนหาคำตอบกับ “ปรางค์” คนรุ่นใหม่ ชาวปกาเกอะญอ จาก จ.ตาก เพราะเธอไม่อายที่จะใส่ชุดประจำถิ่นออกไปทำงาน พบเจอผู้คนกลางกรุง แม้ในบางวันอาจเจอสายตา “ดูถูก เหยียดหยาม” แต่เธอก็ยังเชื่อมั่นในอัตลักษณ์ และยืนยันความเป็นตัวตนชาติพันธุ์ของตัวเอง
.
เรื่องราวที่เกิดขึ้นคงไม่ต่างจาก “อคติ” ต่อชาติพันธุ์ที่เธอเชื่อว่า ยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคม และในห้วงเวลาที่ความพยายามผลักดันกลไก “กฎหมายชาติพันธุ์” ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ในฐานะตัวแทนชาติพันธุ์ ปรางค์จึงเป็นอีกคนที่หวังส่งเสียงให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญกับการปกป้อง คุ้มครองวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ เคารพความเท่าเทียมในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเริ่มต้นจากความเข้าอกเข้าของสังคม

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา