ภาพถ่ายสะท้อนวิถี “คนกับป่า”

ประสิทธิ์ ศิริ ชาวปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย หนึ่งผู้ร่วมกิจกรรม Mini Workshop ถ่ายภาพคนกับป่า

.

พูดถึงการใช้ภาพถ่ายในการสื่อสารวิถีคนกับป่า และเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้รัฐและคนนอกพื้นที่ใด้ทำความเข้าใจวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่เป็นส่วนหนึ่งกับผืนป่า

.

The Active ชวนฟังมุมมองการถ่ายทอดภาพผ่านเลนส์กล้องของชาวปกาเกอะญอ ผู้ที่เชื่อว่าภาพถ่ายสามารถขับเคลื่อนสังคมได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา