ครั้งแรกในรอบ 33 ปี เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ครั้งแรกในรอบ 33 ปี มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทาง “กองทุนประกันสังคม” แต่ผู้มีสิทธิยังมาลงทะเบียนไม่ถึง 1% ของผู้ประกันตน 13 ล้านคน จึงมีการขยายเวลาถึง 10 พ.ย. 2566

.

‘บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์’ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แจงรายละเอียดการลงทะเบียนและการใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตน เตรียมพร้อมก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ 24 ธ.ค. 2566

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา