เสียงจากไทยพลัดถิ่น

ปานตะวัน แต้มจีนไทย หนึ่งในเยาวชนไทยพลัดถิ่น ที่มีโอกาสได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เล่าประสบการณ์ในฐานะเยาวชนไทยพลัดถิ่นที่ยังคงไม่รอรับสัญชาติ และเป็นอีกเสียงที่อยากบอกให้สังคมเข้าใจว่า ‘คนไทยพลัดถิ่น’ คือใคร

.

The Active ชวนฟังเรื่องราวของคนไทยพลัดถิ่น ที่ยังหวังว่าจะได้รับสิทธิ์ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ทั้งโอกาสในการศึกษา การรักษาพยาบาล และสวัสดิการต่าง ๆ

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา