ประชุมร่วมคณะกรรมการแก้ปัญหาเคลื่อนนโยบายพีมูฟ 7 คณะ I ตรงประเด็น 17 ต.ค. 66

หลังจากที่เมื่อวาน(17 ต.ค. 66)ครม.มีมติตอบรับข้อเสนอการแก้ปัญหาของกลุ่มพีมูฟไปแล้ว กับการตั้งอนุกรรมการรวมถึงคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาและผลักดันนโยบาย 10 ด้านของกลุ่มพีมูฟ

.

วันนี้(17 ต.ค. 66)มีความคืบหน้า เมื่อฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการทั้ง 7 คณะ ประชุมร่วมกับทางเลขานุการและตัวแทนพีมูฟ เพื่อความชัดเจนในการวางกรอบเวลา

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active