Gaslighting ปรารถนาดีหรือปั่นหัว

คุณเคยรู้สึกไหมว่า…ตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยิ่งรักยิ่งเป็นทุกข์ แต่ก็ขาดเขาก็ไม่ได้ เพราะจะเสียความมั่นใจ สับสน รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา

.

เช็กให้ดี คุณอาจกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบปั่นหัวให้รู้สึกผิด (Gaslighting) เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่แค่ความทุกข์ แต่ยังเชื่อมโยงกับการหลอกแสวงหาประโยชน์ อาชญากรรมทางเพศ ความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ รูปแบบความสัมพันธ์

.

The Active ชวนสำรวจตัวเองกับ ‘นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ’ จิตแพทย์ และโฆษกกรมสุขภาพจิต

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา