30 ปี โศกนาฏกรรมเคเดอร์ บทเรียนที่ไม่เคยจำ

เหตุไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ จ.นครปฐม คือโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้าย คร่าชีวิตแรงงาน 188 คน ถึงแม้กระบวนการเยียวยาเกิดขึ้น แต่ยังทิ้งร่อยรอยความเจ็บปวด

.
ความพยายามลุกขึ้นทวงถามหาความปลอดภัยจากการทำงานของขบวนการแรงงาน อาจไม่ใช่แค่การกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” แต่ความใส่ใจ ในสวัสดิภาพแรงงาน ยังเป็นสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องกันมาตลอด
.
The Active ชวนคุยกับ “รัศมี ศุภเอม” อดีตแรงงานเคเดอร์ แม้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรม แต่เหตุการณ์อันโหดร้าย ยังคงอยู่ในความทรงจำมาตลอด 30 ปี

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา