สิทธิชุมชน กับส่วนร่วมจัดการทรัพยากร

“เราขอสิทธิชุมชนร่วมจัดการทรัพยากร”

.

คือสิ่งที่ชาวบ้านหลายชุมชน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เรียกร้องไปยังรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนการกำหนดแนวเขตเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติออบขาน

.

เพราะพวกเขาเชื่อว่า แนวทางการอนุรักษ์ ไม่จำเป็นต้องใช้แค่รูปแบบการประกาศอุทยาน ที่ชาวบ้านเห็นว่าจะปิดกั้นการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร

.

พวกเขายังเชื่อว่าที่ป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ เพราะชาวบ้านช่วยกันรักษาควบคู่การใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า The Active ชวนติดตามเรื่องราวการอนุรักษ์ทรัพยากร บนวิถี ความเชื่อ และพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในพื้นที่ ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา