เร่งป้องกันหลังเกิดกรณีเด็กถูกทำร้ายในสถานสงเคราะห์

30 ปีแล้วที่ไทยไปร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่ทุกคนต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง

.

แต่จนถึงวันนี้ก็ยังเห็นเด็ก ๆ หลายคนถูกทำร้ายร่างกาย ใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ เสียงเยาวชนยังดังน้อย และยากที่ใครจะได้ยิน และยิ่งถ้าการกระทำความรุนแรงนั้น เป็นคนใกล้ตัว ไว้ใจได้ หรือมาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ ยิ่งยากที่เด็กจะหาที่พึ่งพิงได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active