สิทธิและการคุ้มครองเด็ก…เมื่อเด็กไทยยังถูกใช้ความรุนแรง

กรณีที่เกิดขึ้นกับ”บ้านคุ้มครองเด็ก 3″ ของมูลนิธิคุ้มครองเด็ก บ้านครูยุ่น

.

ส่งผลให้เครือข่ายที่ทำงานด้านสิทธิเด็ก ร่วมกันจัดเวทีเสวนา เรื่อง “สิทธิและการคุ้มครองเด็ก…เมื่อเด็กไทยยังถูกตี ถูกใช้ความรุนแรง” เพื่อร่วมสะท้อนปัญหา การตรวจสอบศูนย์คุ้มครองฯ และบ้านพักเด็ก ทั้งการทำหน้าที่ของรัฐในการปกป้องคุณภาพชีวิตเด็กยากจน

.

รวมถึงการไม่กล้าตรวจสอบกันเองของภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านนี้ เพราะทัศนคติว่า คนดีจะไม่กล้าทำผิด ซึ่งอาจไม่จริงเสมอไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active