วิเคราะห์สัดส่วนการถือครองที่ดิน สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ข้อกังวลสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ที่อาจยิ่งผลักให้ประชาชนเข้าไม่ถึงสิทธิในที่ดิน

.

และสิ่งนี้ก็เกิดคำถามว่า อาจกำลังสวนทางกับ นโยบายเพื่อให้คนไทยเข้าถึงสิทธิในที่ดิน ทำกิน รวมถึงการกระจายการถือครองที่ดินได้อย่างทั่วถึง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active