“โฉนดชุมชน” ปลดล็อก ข้อจำกัดเข้าถึงสาธารณูปโภคชุมชนเขตป่า

ปัญหาการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ยังเป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัย

.

ยิ่งกับชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ หรือ เขตป่า ที่ติดข้อจำกัดทางนโยบายและกฎหมาย

.

ชุมชนชาติพันธุ์ ชาวกะเหรี่ยงโพล่ง บ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ยังต้องเผชิญกับความยากลำบาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาหลายเรื่อง พวกเขาเชื่อว่า แนวทางของโฉนดชุมชน ที่ให้ชาวบ้านสามารถมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาพื้นที่ จะเป็นทางออกของเรื่องนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา