เสียงสะท้อนข้อกังวล ประกาศเขตอุทยานฯ ออบขาน

เรื่องสิทธิชุมชน คนอยู่กับป่า ยังเป็นประเด็นที่รายการให้ความสำคัญและพยายามนำเสนอมาต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

.

ส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นนโยบายรัฐ ที่ไปกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้คน กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตป่า จากนโยบายประกาศเขตอุทยานแห่งชาติฯ ด้วยเหตุผลหลักของรัฐคือ การเพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่อนุรักษ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active