รูปธรรมสิทธิชุมชน ร่วมดูแลจัดการทรัพยากรป่า

ชาวบ้าน เชื่อมั่นว่า ที่ป่ายังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ได้ เพราะชาวบ้านร่วมจัดการ และใช้ประโยชน์อย่างมีขอบเขต

.

จนกลายเป็นแนวทางจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม ที่ได้รับรางวัลการรันตีในหลายเวที

.

แต่ความพยายามสร้างความสมบูรณ์ให้กับป่า ด้วยการประกาศเขตอุทยานฯ ดูเหมือนไม่ใช่แนวทางอย่างที่ควรจะเป็น ชาวบ้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า จะดีกว่าหรือไม่ หากการอนุรักษ์ ยืนอยู่บนหลักการการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active