ผลกระทบประกาศเขตอุทยานฯ ทับพื้นที่ป่าใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เพื่อให้เห็นชัด ๆ ว่า ทำไมชาวบ้าน จึงหวงแหน พื้นที่กว่า 2 หมื่น 4 พันไร่

.

เท่าที่ทีมงานพูดคุย กับ ชาวบ้าน ยืนยันว่าตรงนี้เปรียบได้กับเส้นเลือดใหญ่ เพราะมีแม่น้ำขาน ไหลผ่าน เป็นแหล่งหาอยู่ หากิน เลี้ยงปากท้อง สร้างรายได้ กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

.

จึงกังวลว่า หากพื้นที่ถูกผนวกรวมกับเขตอุทยานฯ จะทำให้เกิดข้อจำกัดมากมาย กระทบต่อวิถีชีวิตและอนาคตของชาวบ้าน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active