ใครอนุญาตให้เธอทำแท้ง ?

กรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลในสังกัดจำนวนมาก ที่มีศักยภาพในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย แต่ไม่มีสักแห่งเดียว ที่ให้บริการกับผู้หญิงแม้จะเข้าเกณฑ์ที่กฏหมายให้ทำได้”

.

คำถามตัวโต ๆ จาก รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ถึงผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะเจ้าของพื้นที่ซึ่งมีผู้หญิงขอรับบริการเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 2,947 คน พร้อมสะท้อนไปถึงทุกภาคส่วนเนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยสากล 28 ก.ย. 65 ประกาศเป็นนโยบายให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยภายใต้กฎหมายที่อนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้แล้ว ไม่ใช่เงื่อนไขที่สังคมสร้างขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา