สื่อคนละขั้ว คุยกันได้ไหม?

“เรื่องเพดานการนำเสนอที่ถูกยกขึ้นไปอีกขั้น ไม่ใช่แค่ Voice TV แต่เป็นสื่อออนไลน์ที่ช่วยกัน…สุดท้ายสื่อคือการรับใช้ประชาชน จุดยืนนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้”

.

การคุยกับคนเห็นต่าง เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับ “แชมป์” ฤทธิกร มหาคชาภรณ์ คนหนุ่มจาก Voice TV แต่บางเรื่องที่ต้องใช้พลังมาก ๆ เพื่อคุยกันให้ได้ หลายคนจึงอาจหลีกเลี่ยงที่จะคุยกันเสียก่อน

.

📌 อ่านบทสัมภาษณ์ “เพดาน…ของนักค้นคว้า และพลังวัยหนุ่ม” https://theactive.net/read/rittikornm-interview/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศุภชัย เกศการุณกุล

เป็นช่างภาพพอร์ทเทรต เขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้ และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหว เพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม