พลังของคนแปลกหน้า

พลังของคนแปลกหน้า จะเริ่มต้นเมื่อเกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างผู้คน เกิดเป็นพื้นที่สาธารณะ ประชาสังคม และการรวมกลุ่ม ที่สำคัญนี่คือ “ทุนทางสังคม”

.

จากหนังสือ “The Power of Strangers” ที่เขียนโดยนักสื่อสารมวลชนในอเมริกา นี่คือสิ่งที่ ‘ธีรพัฒน์ อังศุชวาล’ นำมาขบคิดต่อ ว่าพลังของคนแปลกหน้า อาจช่วยคลายอาการเหงาของสังคมได้ ยิ่งไปกว่านั้น การพูดคุยกันของคนแปลกหน้าที่คิดไม่เหมือนกัน อาจทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ทรงพลังได้เช่นกัน

สมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Talks เพื่อลองคุยกับ “คนแปลกหน้า”
ผ่านการตอบคำถาม 7 ข้อ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศุภชัย เกศการุณกุล

เป็นช่างภาพพอร์ทเทรต เขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้ และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหว เพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม